fong1975

Латыши в Данциге. 2 мая 1945 года.

Вот и догадывайся теперь кто из латышей стал ДАНЦИГом  а кто МЕМЕЛем...

Dancigā stāvēja daudz mūsu no Latvijas evakuēto velkoņu: "K", "L", "M", Nāra", "Danciga", "Lielupe", "Berta", "Alnis', "Mēmele", Marlize", ' Klāra", "Augusts", "Pāvils", "Rūķis", "Potrimps", "Jelgava", "Vētra". Tie strādāja "Reichswasserstrassen" uzdevumā. Mūsu velkoni "X" šis iestādes vadītājibija sagatavojuši un turēja gatavu personīgai aizbraukšanai; uz tā bija latviešu komanda: kapt. Kirmuška, mēchan. Auziņš uc. Vairāki velkoņi.

Dancigas bombardēšanai sākoties, izmuka, no tiem uz Zviedriju atkļuvusi izrādījās "Nāra". Gaisa uzbrukumu laikā piedzīvojām īsti vācisku izturēšanos pretgūstekņiem un evakuētiem bēgļiem: mūsvienkārši dzina ārā no bunkuriem, kurgadījās paslēpties:„Ausländer und Gefangene heraus aus Bunkern." Piedzīvojām, kā SS viri izlaupīja pat savu vāciešu pārtikas ratus, kā apturēja un dzina atpakaļ pat 60 g. vecus vīrus — "aizturēt krievus," kā apšāva bēgļu zirgus,bet paši tad staigāja pa ostmalu, meklēdami velkoni vai motorlaivu, ar ko varonīgi bēgt. To redzot,ari mēsdevāmies jūrā ar "Marlizi".

В Данчиге стояло много наших буксируемых буксиров из Латвии: «К», «Л», «М», «Нара», «Данчига», «Лиелупе», «Берта», «Лось», «Мумия», «Марлиз», «Клара», «Август», «Пол», «Гном», «Потримпс», «Елгава», «Шторм». Они работали на «Рейхсвассерштрассен». Наш буксир «Х» был штаб-квартирой учреждения и подготовлен ​​к отъезду; в нем была латвийская команда: капитан Кирмушка, Мех. Аузин и другие.


Error

default userpic

Your IP address will be recorded 

When you submit the form an invisible reCAPTCHA check will be performed.
You must follow the Privacy Policy and Google Terms of use.